FIAL F

1/4

Stallion

Lusitano (PSL)

2010

1.70m

Level: ZZL

Sino
Xapina
Negreiro
He-Xaca
Piton
Indiana

Tekst